Bursa Boşanma Avukatı Burak GÜNEŞ

Bursa Boşanma Avukatı Burak GÜNEŞ tarafından kaleme alınan bu yazıda kısaca boşanma şartları ve sonuçları üzerinde duracağız.


Evlilik birliği kişilerin psikolojik açıdan çökmesine sebebiyet veriyorsa boşanma yoluna gidilebiliyor. Tabi ki her sebep boşanmayı sağlayacak ölçüde değildir. Boşanmanın 6 adet sebebi vardır. Bunlar ;


1- Zina (Aldatma): Eşlerden biri zina ederse, yani eşinden başka bir kimse ile cinsel birliktelik yaşarsa bu bir boşanma sebebidir.

2- Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden biri diğerinin hayatına kast ederse, yahut diğer eşe eziyet veren, acı çektiren, bedeni ve ruhsal sağlığını bozan davranışlarda (işkence) bulunursa, veya şerefine yönelik bir ağır harekette (toplum içerisinde küçümseyici hareketler) bulunursa bu bir boşanma sebebidir.

3- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri bir suç işlerse ve bu suçtan dolayı diğer eşin onunla yaşaması beklenemezse bu bir boşanma sebebidir.

 

4- Terk: Haklı bir sebep olmadan evini 6 ay boyunca terk eden, ve mahkeme kanalı ile yapılan geri dönme ihtarın uymayan eş hakkında, diğer boşanma davası açabilir.

 

5- Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastalığına yakalanır ve bu hastalık nedeni ile diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenemezse boşanma davası açılabilir. Burada önemli bir husus ise akıl hastalığının tedavi ile düzeltilemeyeceğine dair sağlık raporunun bulunmasıdır.

6- Evlilik birliğinin sarsılması: Yukarıdaki nedenler haricinde de evlilik birliğini temelinden sarsılmasına sebebiyet veren tüm olgular bu başlık altına girer. Burada evlilik birliğinin gerçekten sarsılıp sarsılmadığına ise mahkeme karar verecektir. Burada önemli olan husus evlilik birliğini kusurlu hareketleri ile sarsan kişi boşanma davasını açamaz. Zira kişi kendi kusurundan yararlanamaz.
 

Bu nedenlerden birisi var ise aile mahkemesinde açılan boşanma davası olumlu sonuçlanacaktır. Aksi halde açtığınız dava mahkemece reddedilebilir. Böylece yapmış olduğunuz yargılama masrafları boşa gidebilir. Bu nedenle dava açmadan önce  iyi düşünmeli, aile birliği açısından buna değip değmeyeceğinin muhasebesi iyi yapılmalıdır. Tüm bunlara rağmen boşanmakta kararlı iseniz Bursa Boşanma Avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Tarafımızdan yardım almanızda, bir hak kaybı yaşamamanız ve davanızın reddedilmemesi  açısından fayda vardır.

Avukat Burak GÜNEŞ

 

© 2012 Av.Burak GÜNEŞ - Bu sitenin tüm hakları mahfuzdur.

  • Güneş Hukuk Twitter
  • Güneş Hukuk Facebook
  • Güneş Hukuk Instagram
  • YouTube Sosyal Simge
  • Güneş Hukuk LinkedIn