top of page
Bursa Ticaret Avukatı Burak GÜNEŞ

Bursa Ticaret Avukatı Burak GÜNEŞ

Bursa Ticaret Avukatı Burak GÜNEŞ ticari şirketlerin danışmanlığı, ticari alacakların tahsili, sigorta hukuku ve diğer ticari alanlarda hizmet vermektedir. Ticari bir alacakla ilgili sorun yaşıyorsanız Ticaret Mahkemesinden dava açmanız gerekmektedir.

 

Ticaret hukuku;

 

gibi alt hukuk dallarını konu alır. Ticaret Hukuku genel olarak Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmektedir. Lakin bunun yanında bazı özel kanunlar da ticaret hukukunu düzenlemektedir. ​

Bursa Ticaret Avukatı Burak GÜNEŞ

Ticaret hukuku hükümlerinin uygulanması için öncelikle bir ticari işletme yada tacirlik sıfatına haiz olmak gereklidir.

 

Peki ticari işletme ve tacir derken ne kast ediliyor?

 

Ticari işletme; "Gelir sağlama hedefi olan, devamlı bir surette hizmet veren, esnaflık faaliyetini aşan, işletmeler ticari işletme sayılmaktadır. Örneğin Anonim Şirketler. Bu şartları taşımıyorsa her iktisadi kurum, teknik anlamda mutlaka bir ticari işletme olarak adlandırılamaz.

 

Tacir; ticari bir işi sürekli olarak yapan ve onu meslek edinen, bu faaliyeti bir düzen içerisinde meslek ve sanatının gereklerine göre yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Ticari bir işletme veya tacirin tarafı olduğu işler, ticari iş olarak nitelendirilir, ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre çözümlenir. Ticaret hukuku geniş ve teknik bir konudur, bu bakımdan ticari bir işletmenin uzun süreli olaiblmesi için mutlaka bir ticaret avukatından hukuki destek alması lazımdır. Nitekim Avukatlık Kanunu m.35/3 gereği; "Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır."

Bu bakımdan Bursa Ticaret Avukatı Burak GÜNEŞ ile görüşme sağlayıp siz de hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bursa Ticaret Avukatı Burak GÜNEŞ

bottom of page