top of page
hakaret_davasi.jpg

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen hukuk dalıdır. Ceza hukukun en önemli iki temel ilkesi suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve suçta ve cezada kusur ilkesidir. Bu ilkeler anayasalar, uluslararası sözleşmeler ve kanunlarla korunmaktadır.

 

Yaygın görüşe göre ceza hukukunun amacı suç işleyen kişi ıslah etmektir. Bu ıslahı sağlamak için de ülkemizde ceza infaz evleri kanalıyla cezalandırma ve diğer adli yaptırımlar gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Ceza ve İnfaz hukuku alanında danışmanlık ve dava takibi büromuzca yapılmaktadır. Ceza davaları;

  • Hakaret davası,

  • Uyuşturucu davası,

  • Dolandırıcılık davası,

  • Yaralama davası gibi davalardır.

Bunlara ek olarak; 

  • Kasten adam öldürme,

  • Yağma (Gasp),

  • Cinsel saldırı suçları,

  • Uyuşturucu ticareti gibi suçlar da Ağır Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Bu mahkemelerde avukatla temsil zorunludur.

bottom of page