top of page
Tüketici davası | Tüketici hakları

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku dayanağını temel olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan almaktadır. Aynı kanunda, amacını da açıklamıştır. Buna göre;

MADDE 1- Bu Kanun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Buradan da anlaşılacağı üzere; Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler, güçlü satıcılar karşısında daha zayıf durumda olan tüketicilerin bilinçlendirilmesi, korunması ve örgütlenmesi gereğini ortaya çıkartmıştır.

 

Tüketici Hukukunda genel olarak; Ayıplı mal, Ayıplı Hizmet, Banka Kredi Dosya masrafları iadesi, Faizlerin iadesi gibi konularda yaşanan sorunlar tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri huzurunda çözülür.

 

Bu konularda sorun yaşıyorsanız tüketici mahkemesinde dava açmanız gerekebilir. Büromuz aracılığıyla davalarınız profesyonelce takip edilir ve mağduriyetiniz giderilir.

bottom of page