top of page
bursa kira tahliye avukatı

Kira Tahliye Davası

Hangi hallerde kiracı tahliye edilebilir? Bu sorunun cevabı 6570 sayılı kanunun 7. maddesinde mevcuttur. Tahliye davası açabilmek için;

1) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı bir yıl içinde haklı olarak kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracı aleyhine, ayrıca ihtara gerek kalmaksızın, kira süresinin sona erdiğinde tahliye davası açılabilir.

2) Ayrıca bir gayrimenkulü “yeni” almış kişi;

a) Kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken(konut) olarak,

b) Kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası amacıyla iş yeri olarak, kullanım ihtiyacı varsa alım tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıyı durumdan ihtarname ile haberdar etmek şartıyla altı ay sonra tahliye davası açabilir.

Bu davada yukarıda açıklandığı gibi davacı 1. Durumda kira bedelinin ödenmediği ve bununla ilgili ihtar çekildiği, ya da 2. Durumda gayrimenkule mesken veya işyeri olarak ihtiyacı olduğunu bir şekilde ispat etmelidir. Ek olarak aynı şehir veya belediye sınırları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin üzerinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, sahibinin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur. Bunun davada ispatlanması tahliye için yeterli olacaktır.

Bir diğer önemli husus; Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren bir yasa ile birlikte ise; artık oturduğu evde veya işlettiği dükkânda 10 yılı dolduran kiracı hiçbir sebep gösterilmeksizin kapının önüne konulabilecek. Bunun için kira sözleşmesinin bitmesine 3 ay kala noterden bir ihtarname göndermek yeterli olacak.

Avukat Burak GÜNEŞ

bottom of page