top of page

İş kazası nedir? Sonrasında neler yapılabilir?

İş davalarında sık sık karşılaşılan bir konu da iş kazalarıdır. İş güvenliği açısından bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bunlar;

- Kazayı geçiren kişi sigortalı olmalı,

- Kaza işyerinde veya işyeri sayılan yerlerde meydana gelmeli,

- Kaza, işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle meydana gelmeli,

- Kaza neticesinde sigortalı, ruhen veya bedenen bir zarara uğramalı,

- Zarar ile kaza arasında illiyet bağı olmalı.


Eğer kaza tüm bu şartlara havi ise, bunun bir iş kazası olduğundan bahsedilebilir. Sonrasında hukuk düzeni işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. Buna göre;
 

- İşçinin sağlığı ile ilgili gerekli işlemler yapılmalıdır

- İş kazası bağlı olunan kolluk birimine (polis, jandarma v.s) bildirilmelidir.

- İşyeri kaza raporu düzenlenmelidir.

- İşyeri kaza raporunda 2 adet tanık beyanı olmalıdır.

- İş kazası 3 iş günü içinde yazılı olarak SGK’ya bildirilir. SGK’ya bağlı müfettişler kaza mahalline gelerek olayın iş kazası olup olmadığını araştırır.

- İş kazası 3 iş günü içinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğü’ne de bildirilir. Bölge Müdürlüğü de kendi müfettişlerini göndererek iş kazasına dair maluliyet oranlarını belirler.


İş kazası sonucunda işçi bir uzvunu(el, kol, bacak) kaybetmiş veya ölmüş de olabilir. Bu durumlara işçi maluliyet (iş gücü kaybı) oranında tazminata hükmedilebilir. Ölüm sonucunda işçinin ailesi lehine manevi tazminat da söz konusu olmaktadır. Bunların yanı sıra işçiye;
 

- Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

- Ölen sigortalının hak sahiplerine ödenek bağlanması,

- Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,

- Gelir bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.


Açılacak maddi ve manevi tazminat davasının avukatla temsil edilmesi zorunlu olmamakla birlikte, bu tür teknik davaların avukatla takip edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Av.Burak GÜNEŞ
 

bottom of page