top of page
is_davasi.jpg

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

İş hukuku alanında danışmanlık ve dava takibi büromuzca yapılmaktadır. İş hukuku davaları;

  • Kıdem ve ihbar tazminatı davası

  • İş kazası davası

  • İşe iade davası

  • Hizmet tespit davası

 

gibi davalardır. Siz de iş hukuku davanızda etkili şekilde temsil edilmek istiyorsanız bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Aşağıdaki videoda da kısaca kıdem tazminatı alma şartları anlatılmıştır.

bottom of page