top of page
Bursa Ticaret Hukuku Avukatı Burak GÜNEŞ

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, bireylerin ticaret ilişkilerini ve ticari şirketlerin usullerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Banka Hukuku, Sigorta Hukuku bu dalın alt dallarıdır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Tacir sıfatına haiz kişilerin ticari alacakları ve borçları  gibi konular Ticaret hukuku çerçevesinde çözülür.

 

Bu konularda sorun yaşıyorsanız Ticaret mahkemesinde dava açmanız gerekebilir.

Hukuk Büromuz aracılığıyla davalarınız profesyonelce takip edilir ve mağduriyetiniz giderilir.

bottom of page